Τετάρτη 19 Ιανουαρίου 2011

Αναβολή Ιδρυτικής Γενικής Συνέλευσης CoopFund

Η Ιδρυτική Γενική Συνέλευση του Συνεταιριστικού Ταμείου Ενίσχυσης Νεανικής Επιχειρηματικότητας θα αναβληθεί για μικρό χρονικό διάστημα λόγω απουσίας μελών της Πρωτοβουλίας στο εξωτερικό, ταυτόχρονης συνάντησης του OpenTourism με το οποίο υπάρχουν πολύ σημαντικές συνέργειες αλλά και της καθυστέρησης της ομάδας νομικών στη προδημοσίευση του σχεδίου καταστατικού εξ΄αιτίας της οποίας δεν υπήρξε επαρκής χρόνος διαβούλευσης.

Ευελπιστούμε την επόμενη εβδομάδα να δημοσιευτεί το σχέδιο καταστατικού και στη συνέχεια, μετά την παρέλευση ευλόγου διαστήματος για ενημέρωση και διαβούλευση, θα πραγματοποιηθεί η Ιδρυτική Γενική Συνέλευση.

Ζητούμε συγγνώμη για την ταλαιπωρία. Σύντομα θα έρθουν ανακοινώσεις στα www.onehundredstartups.com και http://twitter.com/TheCoopFund

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου