Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2009

Διακήρυξη Επανίδρυσης του Ελληνικού Συνδέσμου Νέων Επιχειρηματιών

Αθήνα,
29 Οκτωβρίου 2009


Διακήρυξη Επανίδρυσης του Ελληνικού Συνδέσμου Νέων Επιχειρηματιών


Μετουσιώνοντας τη δημιουργική έξαρση των νέων σε ουσιαστικό παραγωγικό αποτέλεσμα για την κοινωνία και την οικονομία.

Αντιμετωπίζοντας την επιχειρηματικότητα ως μια μαζική κοινωνική επιλογή και όχι σαν ένα κληρονομικό ή ταξικό προνόμιο.Νέες & νέοι επιχειρηματίες,

Η πρώτη δεκαετία του 21ου αιώνα τελειώνει βρίσκοντας την Ελλάδα σε μια θέση πολύ διαφορετική από αυτή που ονειρευόμαστε. Το δυσβάσταχτο δημόσιο χρέος, αποτέλεσμα λογικών και πολιτικών οικονομικού στρουθοκαμηλισμού, φαντάζει ανυπέρβλητο εμπόδιο. Η αυτοπεποίθηση της νέας γενιάς είναι χαμηλή και το όραμα της κακώς νοούμενης «εξασφάλισης του δημοσίου» τροφοδοτεί το πελατειακό κράτος ενταφιάζοντας τη δημιουργικότητα των νέων.

Η επιχειρηματικότητα προβάλλεται ως μια ευνοιοκρατική εμπορική σχέση με το κράτος και επιχειρηματική ικανότητα νοείται η αποφυγή της φορολόγησης και της καταβολής εργοδοτικών εισφορών. Πολύ χειρότερα, ως επιχειρηματικό όραμα προωθείται ο πλουτισμός του επιχειρηματία σε βάρος του υπολοίπων μας και όχι η δημιουργία δημιουργικών ομάδων που παράγουν χρήσιμα παραγωγικά αποτελέσματα για τα οποία ανταμείβονται δίκαια. Τέλος, μια δεσπόζουσα κουλτούρα εσωστρέφειας αναιρεί όλα τα γεωπολιτικά – στρατηγικά πλεονεκτήματα της χώρας μας.

Αντιμέτωποι με την κατάσταση αυτή, οι νέοι επιχειρηματίες αναλαμβάνουμε τις ευθύνες μας. Δραστηριοποιούμαστε πανελλαδικά με όραμα να αξιοποιήσουμε το σύνολο του δυναμικού της νέας γενιάς. Δημιουργούμε έναν μαζικό και αντιπροσωπευτικό φορέα που λειτουργεί σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο αρχών και αξιών για την επιχειρηματικότητα. Δημιουργούμε ένα συλλογικό υποκείμενο που θα εκφράσει αντικειμενικά & αποτελεσματικά τα μέλη του σε μια συντονισμένη προσπάθεια ανατροπής του υπάρχοντος σκηνικού

Πιστεύουμε στις μεγάλες δυνατότητες των νέων, στις μεγάλες δυνατότητες της Ελλάδας. Θέλουμε να μετουσιώσουμε τη δημιουργική έξαρση των νέων σε ουσιαστικό παραγωγικό αποτέλεσμα, που τόσο πολύ χρειάζεται η χώρα. Θέλουμε να μετατρέψουμε την επιχειρηματικότητα από ένα κληρονομικό & ταξικό προνόμιο σε μια μαζική κοινωνική επιλογή.

Για την επίτευξη του σκοπού αυτού, προχωράμε στην επανίδρυση και αναβάπτιση του Ελληνικού Συνδέσμου Νέων Επιχειρηματιών και συμφωνούμε στο παρακάτω σχέδιο δράσης:

1. Εκλέγουμε άμεσα ένα νέο, επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο στην ΟΕΣΥΝΕ το οποίο θα αναλάβει να μεταφέρει το μήνυμά μας σε κάθε γωνιά της χώρας, φροντίζοντας να φτάσει και στον τελευταίο δυνητικό παραλήπτη.
2. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο περιγράφει ένα σαφές πλαίσιο στόχων για την νεανική επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα και καταστρώνει σε υψηλό επίπεδο ένα τριετές στρατηγικό σχέδιο για την υλοποίησή του, θέτοντας ταυτόχρονα ένα σύνολο δεικτών ποσοτικοποίησης της επιτυχίας του.
3. Ακόμα, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο διασφαλίζει την απρόσκοπτη χρηματοδότηση των πρώτων βημάτων υλοποίησης του στρατηγικού σχεδίου βασιζόμενο σε πηγές όπως οι συνδρομές και οι χορηγίες των μελών ούτως ώστε να εξασφαλίζεται η οικονομική και πολιτική ανεξαρτησία της ΟΕΣΥΝΕ.
4. Το πλαίσιο στόχων μαζί με το τριετές στρατηγικό σχέδιο υλοποίησής του υποβάλλονται σε μια μαζική, ανοιχτή Πανελλαδική Γενική Συνέλευση των νέων επιχειρηματιών, η οποία πρέπει να γίνει το αργότερο εντός εννέα μηνών από την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Η Γενική Συνέλευση οριστικοποιεί το πλαίσιο στόχων και αναλύει σε μεγαλύτερη λεπτομέρεια το στρατηγικό σχέδιο υλοποίησής του, ζητώντας τη συνεργασία διεθνών ακαδημαϊκών ιδρυμάτων εξειδικευμένων στο αντικείμενο της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, ενώ παράλληλα εγκρίνει σαφές σχέδιο χρηματοδότησης του συνολικού εγχειρήματος σε πανελλήνια κλίμακα.
6. Επίσης η Γενική Συνέλευση αποφασίζει τη νέα οργανωτική δομή της ΟΕΣΥΝΕ και εγκρίνει το καταστατικό της. Εκλέγει Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή η οποία αναλαμβάνει να επιβλέψει την απαρέκκλιτη εφαρμογή των αρχών της μαζικότητας και της αντιπροσωπευτικότητας καθώς και να συντονίσει ομάδες εργασίας που σε συνεργασία με το Ακαδημαϊκό Ίδρυμα θα εκπονήσουν μελέτες – εισηγήσεις για όλα τα σημαντικά θέματα της νεανικής επιχειρηματικότητας.
7. Σαν αυτονόητη επιβεβαίωση της ανιδιοτέλειας και της απόλυτης διαφάνειας σαν βασικούς άξονες στην υλοποίηση όλων των παραπάνω βημάτων, όλες οι οικονομικές καταστάσεις και συναλλαγές θα δημοσιεύονται στο διαδίκτυο, όπως επίσης και κάθε άλλη διοικητική πράξη της ΟΕΣΥΝΕ.

Οι νέοι επιχειρηματίες πιστεύουμε ότι η Ελλάδα μπορεί να ξεφύγει από την σφαίρα του οικονομικού τρίτου κόσμου και να συμβάλλει τα μέγιστα στην Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση.

Προτείνουμε ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης που θέτει στο επίκεντρο τη δημιουργικότητα του υποκειμένου σε συνδυασμό με τις ανάγκες του κοινωνικού συνόλου. Που προτάσσει τη συνέργεια και την ένταση γνώσης. Ένα νέο μοντέλο που εν τέλει είναι οικονομικά και κοινωνικά βιώσιμο.

Πάνω απ’ όλα, μπαίνουμε οι ίδιοι στην πρώτη γραμμή και αποδεικνύουμε τη λειτουργικότητα της προσέγγισής μας καθένας με το προσωπικό του παράδειγμα.


Δημήτρης Τσίγκος

Πρόεδρος
Ομοσπονδία Ελληνικών Συνδέσμων Νέων Επιχειρηματιών