Πέμπτη 25 Ιουνίου 2009

H Στρατηγική της ΟΕΣΥΝΕ για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας

Η στρατηγική που προτείνει η ΟΕΣΥΝΕ για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας έχει τρεις άξονες:

- Βραχυπρόθεσμος: Ενίσχυση Start-Ups με Business Angel- και VC-Funding
- Μεσοπρόθεσμος: Εκπαίδευση & μεταφορά τεχνογνωσίας από Entrepreneurs σε Entrepreneurs
- Μακροπρόθεσμος: Καλλιέργια επιχειρηματικής κουλτούρας και εξωστρέφειας

Και στα τρια παραπάνω επίπεδα, καθοριστικό ρόλο για την επιτυχία θα παίξει η δικτύωση τόσο σε εθνικό όσο και διεθνές επίπεδο.

Οι σκέψεις αυτές παρουσιάζονται σχηματικά στο slide-14 της παρακάτω παρουσίασης:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου